Registrovať

Na tejto stránke sa môžete zaregistrovať do vzdelávacieho systému. Registrujete sa len raz. Po potvrdení registrácie v maili z adresy lmshelpdesk@ozpsav.sk, ktorý Vám bude doručený sa už budete môcť následne prihlásiť zvoleným prihlasovacím menom a heslom. Vo vyplňovaní registračného formulára postupujte podľa pokynov nižšie a vyplňte polia správne.
  • Je nutné vyplniť povinné polia, označené symbolom [*]
  • Heslo musí obsahovať minimálne 8 znakov
  • Heslo musí obsahovať znaky a číslice

Ochrana osobných údajov
Všetky informácie, ktoré pri prihlasovaní uvediete, budú použité v súlade s účelom, ktorý sme uviedli ako dôvod potreby údajov, ako to vyžaduje zákon. Podrobnosti o použití si môžete pozrieť v priloženom súbore TU.

LMS educate2me, Copyright (c) 2017 - 2024, stengl, a.s.